Social Icons

Featured Posts

Terimakasih Telah Mengunjungi Blog Saya, Semoga Bermanfaat...........

Siapa yg Online di Blog Kita ?


????????

Kadang dalam keseharian kita membuat posting yang bermacam - macam, ada kalanya kita ingin melihat siapa saja yang sedang online di blog kita saat ini.
mudah saja semua itu kita lakukan dengan bantuan widget yang sudah ada tentunya. Tanpa harus pusing - pusing kita membuatnya. Cukup copy code scriptnya dan paste pada html widget pada blogspot kita beres sudah......
Berikut code Scrip yang dapat anda aplikasikan di blog anda semoga bermanfaat.

Al - Maaidah


 1. Wahai orang-orang beriman, sempurnakanlah ketentuan-ketentuan agama. Dihalalkan untukmu daging ternak kecuali yang dianalisakan atasmu tanpa menghalalkan binatang buruan sedangkan kamu dalam bulan-bulan terlarang. Bahwa Allah memberi hukum yang Dia ingini.
 2. Wahai orang-orang beriman, jangan halalkan susunan Allah dan jangan bulan haram dan jangan korban dan jangan lingkungan Ka’bah dan jangan orang-orang yang aman pada Baitul Haraam mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhan mereka. Ketika kamu dalam bulan-bulan halal maka berburulah. Dan jangan menjadikan kamu berdosa kebencan kaum yang mengelakkan kamu dari Masjidil Haraam agar kamu melanggar hukum, saling menolonglah atas kebaikan dan keinsafan dan jangan saling menolong atas dosa dan permusuhan. Insaflah pada Allah, bahwa Allah pemberi balasan yang sangat.
 3. Diharamkan atasmu mayat dan darah dan daging babi serta apa yang disembelih untuk salin Allah begitupun yang mati tercekik dan yang mati dipukul dan yang mati berlaga dan yang mati diterkam juga sisi makanan binatang buas, kecuali yang kamu usahakan begitupun yang disembelih untuk berhala dan yang kamu tentukan dengan undian. Semua itu kefasikan. Hari ini kecewalah orang-orang kafir tentang agamamu maka jangan takut pada mereka dan takutlah padaKU hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan Aku cukupkan atasmu nikmatKu dan Aku ridhai bagimu Islam selaku agama. Siapa yang terpaksa dalam kelaparan bukan menyeleweng untuk dosa maka Allah pengampun penyayang.

An - Nissa'

  1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain , dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
  2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.
  3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil , maka (kawinilah) seorang saja , atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Al - Imran

  1. Alif laam miim.
  2. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya.
  3. Dia menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil,
  4. sebelum (Al Qur'an), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa).
  5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit.
  6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
 

Pengikut